Valtakunnallinen Itämeritapahtuma

2015 tapahtuman esityksiä

OHJELMA

AAMUPÄIVÄ,
KOULUJEMME LÄHIVEDET

9.00–9.45  Asiantuntijaluennot kouluissa
(Aiheina vesi, vesistöt, yritysten vesiensuojelu, kalatalous, ympäristösuhde ym., asiantuntijat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pyhäjärvi-instituutti, Suomen ympäristökeskus, John Nurmisen säätiö, Maa- ja metsätalousministeriö)

SEMINAARI
”JOKAINEN VOI VAIKUTTAA”

RAUMANMEREN KOULU, PYYNPÄÄNKATU 27

12.00  Tervetuloa seminaariin
kasvatus- ja opetusjohtaja, Vesa Lakaniemi

12.05  Lähiympäristö lähellä sydäntä
johtaja Risto Timonen,
Varsinais-Suomen ELY-keskus

12.25  Saaristomeren lähikalahanke
johtaja Marjukka Porvari, John Nurmisen säätiö

12.45  Kalatalouden mahdollisuudet tulevaisuudessa
kalatalousneuvos Risto Lampinen, Maa-ja metsätalousministeriö

13.00  Luontokokemukset
ympäristövastuun vauhdittajana psykologi Riitta Wahlström,
Taiga - instituutti

13.30  Koulujemme lähivedet
kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi,
Rauman kaupunki

13.50  Kirjoituskilpailun palkintojenjako
Rauman Kauppakamari

14.00  KAHVITAUKO

14.20  Sukellus ympäristökasvatukseen Itämeren rannalla:
uusia ideoita ja materiaaleja

ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green, Luontoliitto

14.50  Jokainen voi vaikuttaa
pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus

15.10  Uudet opetussuunnitelmat – uudenlaisia taitoja
johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus

15.30  ’Asenne ratkaisee’ –paneeli
psykologi Riitta Wahlström, Taiga-instituutti
toimittaja Heli Saavalainen, Helsingin Sanomat
johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus
kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi,
Rauman kaupunki
Seija Vatka, UPM, Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, Vesiasiat

16.15  Päätössanat
rehtori Hannu Yli-Kauhaluoma

Koulujen asiantuntijat